Çözümlerim

Çözümlerim

İpek Üniversitesi, Tüm Temel Süreçlerini SAP ile Yönetiyor‏:::

Projem; öngörüldüğü gibi yaklaşık 2,5 ay içerisinde tamamlandı, sonrasında üniversite yönerge ve yönetmeliklerine göre düzenlemeler yaptım.

Hedefler:

Üniversitenin aşağıda yer alan temel süreçlerinin takibi ve entegrasyonu sağlamak:

 • İnsan kaynakları süreçleri
 • Talep ve tedarikçi yönetimi
 • Satın alma – tedarik süreçleri
 • Muhasebe ve sözleşme yönetimi
 • Yurt yönetimi
 • Üniversite öğrenci işleri süreçleri yönetimi
 • Öğrenci işleri süreçlerinin temel süreçler (İnsan Kaynakları, Muhasebe, Maliyet, Satınalma) ile Entegrasyonu

Neden SAP

 • 2007’den bu yana holding şirketlerinin büyük bölümünde SAP kullanılıyor olması
 • Üniversitenin temel süreçleri için de benzer sistemlere ihtiyaç duyulması
 • SAP ERP ve öğrenci yaşam döngüsü yönetiminin tam entegre çalışıyor olması
 • SAP’nin gelişen ve geliştiren süreçlere bakış açısı

Neden Medyasoft

 • Üniversitelerdeki proje tecrübesi
 • SAP uygulamalarındaki deneyimi
 • Profesyonel ve yetkin proje ekibi
 • Danışmanların üniversite ve YÖK süreçlerine hakimiyeti

SAP Çözümleri ve Hizmetleri

 • SAP ERP
 • SAP Student Life Cycle management
 • SAP Portal

Faydalar

 • Üniversitenin tüm temel süreçlerinin SAP ile yönetilmesi
 • Öğrenci işleri ve süreçlerinin SAP SLCM ile yönetimi
 • SAP Supplier Relationship Management gibi ek çözümlerin SAP ile entegre çalışması

Gelecek Planları

İpek Üniversitesi, ilerleyen aşamalarda Mobil Entegrasyon Projesi ile SLCM Faz 2 ve SAP Business Objects projelerini devreye almayı planlıyor. Ayrıca SAP Maliyet Muhasebesi, Bakım ve onarım, Satış ve Dağıtım modüllerinin devreye alınması da amaçlanıyor. Edinilen tecrübelerle bağlantılı olarak 2014 Ocak ayında Faz3 çalışmalarının başlaması hedefleniyor.

İpek Üniversitesi Hakkında

İpek Üniversitesi, Türkiye’nin ilk güzel sanatlar ve sosyal bilimler üniversitesi olma özelliğine sahiptir.  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sinema Sanatları Fakültesi, Siyasal Bilgiler fakültesi olarak beş fakültede öğretim yapan ipek Üniversitesi’nin bünyesinde ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü de bulunmaktadır. Üniversite, öğretim elemanları ile öğrencilerin ortak girişimleriyle kurulacak işletmeler aracılığıyla, bilimsel ortamlardaki teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmeyi hedeflemektedir. Üniversite bünyesinde yakın gelecekte Sinema Sanatları Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Konservatuar’ın açılışları da gerçekleştirilecektir.Turkcell Akademi‏:::

Turkcell Akademi, sanal sınıf uygulaması ile sayısı 25.000’i aşan grup şirket ve bayi çalışanlarının gelişimlerini destekliyor…

Neden bir Sanal Sınıf sistemi kurmak istediniz?

Turkcell’in teknolojide lider yaklaşımına paralel olarak Turkcell Akademi, klasik sınıf içi eğitimlere alternatif olarak geliştirilen platformlar ile bireylerin gelişim alanına cevap verebilecek en uygun yöntemlerin eğitimlerde uygulanması hedeflenmektedir.

Artan rekabet karşısında hızla değişen bilgileri Türkiye’nin tamamına yayılmış, sayısı 25.000’i aşan grup şirket ve bayi çalışanlarımıza en hızlı şekilde ulaştırmak amacıyla sanal sınıf uygulaması barındırdığı avantajlar sayesinde kullanılması kaçınılmaz bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Adobe Connect Pro öncesinde karşılaştığınız zorluklar nelerdi?

Turkcell Akademi’nin hedef kitlesinde bulunan kullanıcıların Internet bağlantıları eşit seviyede olamayabiliyor. Bu nedenle kullanacağımız sanal sınıf platformunun en düşük konfigürasyonlarda sorunsuz çalışabilecek bir yapıda olması bizim için önemliydi.

Adobe connect e geçmeden önce kullandığımız sanal sınıf platformunun client bazlı çalışma modeli bize çok zorluk çıkarmış, yaşanan problemler kullanıcılarımızın eğitimlerden aldıkları verimi olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu projeye tam olarak ne zaman başladınız?

Projeye Kasım 2009’da başladık.

Sistem kaç kişiye (çalışan, öğrenci, öğretim elemanı) ulaşıyor?

Turkcell Akademi olarak teknoloji tabanlı eğitim kanallarından 25.000 kişiye gelişim imkanı sunmaktayız.

Sanal Sınıflar için E-öğrenme içerikleri nasıl hazırlanıyor?

Eğitim ihtiyaç analizinin ardından sanal sınıf üzerinden yapılması kararlaştırılan eğitimlerin tasarımı Turkcell Grup bünyesindeki eğitmenlerimiz, konu uzmanları veya Turkcell Grup dışındaki uzmanlar tarafından hazırlanarak senkron veya asenkron olarak katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Kullanılan çözümün pazardaki rakiplerine karşı yarattığı fark neydi?

Adobe connect’in Türkçe olması, flash tabanlı olmasından kaynaklı esnek yapısı, hemen hemen tüm bilgisayarlarda sorunsuz çalışması ve çok zengin çoklu ortam paylaşımına sorunsuz izin vermesi yarattığı en büyük farklılıklar olarak göze çarpıyor.

Projenin hazırlık ve uygulama aşaması ne kadar sürdü? Gelişme aşamasını anlatır mısınız?

Projenin başlaması ve platformun son kullanıcıya açılması toplamda 5 ay sürdü. Daha öncesinde de sanal sınıf platformu kullanma ve yönetme tecrübemiz olduğu için süreç ile ilgili deneyim sahibiydik.

Proje uygulanmaya başlandıktan ne kadar sonra sonuç almaya başladınız? Bu sonuçlar neler?

Sanal sınıf uygulamamızı devreye aldıktan sonra hemen aynı hafta içinde 300 kişilik senkron eğitimimizi sorunsuz gerçekleştirerek olumlu yorumları katılımcılarımızdan almaya başladık. Ardından başarılı uygulamaları deneyimleyen veya duyan iş sahipleri eğitim gelişim ihtiyaçlarını bu kanala kaydırarak kullanım oranlarını hızla arttırdı. Platformun tanıtımı veya tutundurulması için ek bir efor sağlamadan platform yaşattığı deneyimle kendi tanıtımını yapmış oldu ve bu olumlu deneyimler hızla sonuçlarımıza yansıdı.

Neden Çağlar Arlı ‘yı seçtiniz?

Adobe ürünleri konusundaki deneyimini daha önceden bildiğimiz bir firma caglararli. Bizim için çok önemli olan bu projede de caglararli’yı tercih ettik.

Proje sonunda hedeflerinize ne oranda ulaştınız? Memnun musunuz?

Adobe connect’in devreye girmesi ile 2010 yılı için hedef koyduğumuz eğitim verilecek kişi sayısını eylül ayında ulaşmış olup, şu an hedefimizi %50 geçmiş durumdayız.

Bundan sonraki süreçte ne hedefleniyor?

Her geçen gün genişleyen hedef kitlemize, sayıları sürekli artan eğitimlerimizi bu kanal üzerinden daha yoğun vermeye devam edeceğiz.
Dijital Çözümler:

Çağlar tüm müşterileri için her zaman ses getirecek, rakiplerce örnek alınacak projelere imza atma düşüncesiyle hareket ediyor. Yazılım ve fikirleriyle fark yaratacak projeleri tecrübeli ekibi ve iş ortaklarıyla hayata geçirerek, ortaya çıkan iş ile ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller almayı hedefliyor.

Kurumların dijital dönüşüm süreçlerinde Çağlar’ın uçtan uca sunduğu hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Web Sitesi Çözümleri
 • İçerik Yönetim Sistemi ve Geliştirme Platformu
 • Yazılım Hizmetleri
 • Tasarım Hizmetleri
 • Mobil Uygulamalar
 • B2B, B2C E-ticaret Çözümleri
 • Portal Çözümleri
 • Dijital Yayıncılık Çözümleri
 • Intranet ve Extranet Çözümleri
 • Kullanıcı Deneyimi Çalışmaları
 • İçerik Geliştirme ve Editöryel Hizmetler
 • Uzaktan Eğitim ve Video Konfrans
 • Prodüksiyon Hizmetleri

Çağlar, projelerinde .NET MVC altyapısı ile Medyasoftun geliştirdiği Unigate’i kullanıyor. Unigate, kurumlara dijital dönüşüm süreçlerinde hızlı, güvenilir, bütünleşik kanallı çözümler sunan müşteri deneyimi platformudur.
BT Dış Kaynak (IT Outsourcing) Hizmetleri:

 

Dış Kaynak Nedir?

Dış kaynak kullanımı olarak da ifade edilen outsourcing; şirketlerin asıl uzmanlık alanına odaklanıp, diğer iş kollarında konunun uzmanı şirketlerden hizmet almasıdır. İş dünyasının her gün artan rekabetçi koşullarında şirketler, kendi profesyonel yetkinliklerinin yüksek olduğu alanlara odaklanarak, gereksinin duydukları diğer iş süreçlerini konunun uzmanı kuruluşlara emanet ediyor. Bu sayede daha büyük başarılar elde ediyor.

Neden Dış Kaynak Tercih Ediliyor?

Ana faaliyet alanı BT (Bilgi Teknolojileri) olmayan şirketlerin her geçen gün değişen bu alanı yakından takip etmeye çalışması zor, yüksek maliyetli ve riskli oluyor. BT, dinamik yapısı nedeniyle dış kaynak yönetiminin sıklıkla ve başarıyla uygulandığı sektörlerin başında geliyor.

Şirketler operasyonlarını kesintisiz yürütmek için, yazılım, donanım, iletişim altyapısı, güvenlik gibi alanlarda dış kaynağa ihtiyaç duyuyor. Risklerini azaltabilmek için, son teknolojideki optimize süreçlerin getirdiği avantajları maliyet etkin bir şekilde uygulayacak uzmanları, başka bir firmadan hizmet alarak dış kaynak kullanımını tercih ediyor. Böylelikle BT, bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp, kurum için yeni iş fikirlerinin ve iş yapış şekillerinin yaratıldığı, iş birimlerini ardından sürükleyen bir birim haline dönüşüyor. Dış kaynak kullanımı sayesinde, kurum içi işbölümü uzman kurumlara aktarılmakta ve bu şekilde iş yoğunluğu yaşayan firma etkin bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Firma ise tamamen kendi sektöründe uzmanlaştığı konular üzerine eğilebilmekte, iş verimliliğini üst seviyelere çıkarıyor.

Dış Kaynak Kullanımının Avantajları Nelerdir?

Dış kaynak kullanan firmalar,

 • Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım yapabilir,
 • Uzman personel kaynağını seçer ve kullanır,
 • Ana faaliyet alanlarına yoğunlaşarak, daha verimli çalışır,
 • Projelerini zaman, maliyet ve kalite açısından denetleyebilir,
 • Dağınık verilerini tek merkezde toplayabilir,
 • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresini netleştirebilir,
 • Performansından memnun kalmadığı personeli değiştirilebilir,
 • Çalışırken, uygulama risklerini paylaşır,
 • Kiralanan personele fazla mesai ücreti ödemez,
 • Kiralanan personele çalışılan gün bazında ödeme yapar,
 • Kiralanan personele kıdem veya ihbar tazminatı ödemez,
 • Yıllık izinlerden oluşacak iş kaybının önüne geçer,
 • Dış kaynak aldığı firmadan, olası bir sorun durumunda sınırsız destek alabilir,
 • Dış kaynak kullanım maliyetlerini gider havuzunda gösterilebilir.
Yardım Masası Hizmeti:

Yardım Masası Nedir?

Yardım masası; BT operasyonlarına ilişkin kullanıcılar tarafından iletilen çağrıların belirlenmiş olan servis süreleri içerisinde analizinin yapıldığı, destek kapsamı içindeki problemin çözümlendiği veya yönlendirildiği, erişim noktasıdır. Çağrı alma, çağrı açma, çağrı kaydetme, belirli sınırlar dahilinde soruna çözüm getirme, yönlendirme, izleme, ölçümleme, raporlama ve kapatma işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem ve bu sistem üzerinden verilen hizmettir.

Çağlar Yardım masası hizmeti, müşteri beklentilerine ve hizmet sözleşmesi şartlarına bağlı olarak kurgulanıyor. Yardım masası destek seviyeleri Kayıt Destek, 1. Seviye ve 2.Seviye’den oluşuyor.

Kayıt Destek

Müşteriden gelen çağrıları karşılayan ve çözüm için ilgili destek gruplarına ve servis sağlayıcılara aktaran kişi veya teknolojidir. Çağrı çözme sorumluluğu bulunmayan kayıt destek personeli,

 • Gelen çağrıyı karşılar,
 • Olay veya talebi kaydeder,
 • Olay veya talebi ilgili destek gruplarına aktarır,
 • Çağrının durumunu izler,
 • Çözümlenen çağrıyı, müşteriden teyit alarak sonlandırır.

1. Seviye Destek

Müşteriden gelen çağrılar, kayıt destek personeli tarafından teşhis edilmek üzere 1. Seviye Destek’e yönlendirilir. Bu grupta hizmet veren personel,

 • Tanımlı sorunlara destek sağlar,
 • Çözülemeyen sorunları 2. Seviye Destek ekibine yönlendirir,
 • Seviye Destek’e aktarılan problemlerin takibini yapar,
 • Çözülen sorunlar hakkında müşteriyi bilgilendirerek çağrıyı sonlandırır.

2. Seviye Destek

Müşteriden gelen çağrılar analiz edilerek çözülmek üzere 2. Seviye Destek’e iletilir. Bu grupta çalışan ekip,

 • Tanımlanamayan çağrıyı analiz ederek problemleri çözer,
 • Çözüm bulunan problemleri 1. Seviye’ye ileterek “tanımlı problem çözümü” veri tabanına işlenmesini sağlar,
 • Müşteriyi çözümlenen çağrının tekrarlanmaması için alınabilecek önlem konusunda bilgilendirir,
 • Problem farklı servis sağlayıcılardan kaynaklanıyorsa, onlar ile irtibat kurulmasını sağlayarak öneriler sunarak problem çözümünü sağlar.Sistem Yönetim Hizmetleri:

Müşterilerin BT sistemlerinin, sistem yönetimi araçları ile izlenmesi, gerekli durumlarda yedekleme ve yedekten dönme işlemlerinin yapılması, sorunlar oluşmadan önlem alınması, sorun oluştuğunda hızlı ve kesin çözüm ile müdahale edilerek, problem yönetiminin yapılmasıdır.Dünyada birçok kurum, farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için bu sistem yönetim hizmetlerini tercih ediyor. Bu sayede maliyetlerini düşürürken, kurum içinde sundukları BT hizmetlerinin kalitesini artırıyor. Medyasoft, servis ve destek seviyeleri ve belirli servis saatleri çerçevesinde sistem yönetimi hizmetleri veriyor.

 Servis ve Destek Seviyeleri

 • Veri Merkezi Hizmetleri
 • Bulut Hizmetleri
 • Veritabanı Bakım ve Destek Hizmetleri
 • Veritabanı Yedekleme ve Kurtarma, Performans Yönetimi
 • Ağ Yönetimi ( Yerel Ağ – Geniş Alan Ağ )
 • Güvenlik Yönetimi
 • Active Directory Yönetimi
 • Exchange Yönetimi
 • Sunucu Yönetimi yedekleme, kurtarma ve performans yönetimi,
 • Güvenlik Yönetimi
 • Sanallaştırma Yönetimi
 • Depolama Yönetimi
 • BT Altyapı Optimizasyonu


Saha Yönetim Hizmetleri:

Saha hizmetleri Türkiye genelinde, ITIL tabanlı hizmet yönetim altyapısını kullanarak verilen masa üstü ekipmanları yönetimi, bilişim teknolojileri cihazlarının kurulumu, yer değiştirilmesi ve yenilenmesi hizmetlerini kapsar.

Kullanıcı Destek Hizmeti

Müşteri kullanıcılarının masaüstü donanım, işletim sistemi ve kullandıkları uygulamaların kurulması, sorunsuz çalışması ya da problem oluşması durumunda çözümün sağlanmasına yönelik hizmetleri kapsıyor.

Yazılım Dağıtım ve Yönetim Hizmeti

PC’lere tek noktadan yazılım yükleme, güncelleme, yazılım kontrol etme ve talebe göre silme olanağı sağlıyor.

Envanter Yönetim Hizmeti

BT bileşenlerin envanter bilgilerinin toplanması, kayıt altına alınması, yapılacak anlaşmaya göre belirlenecek zaman diliminde envanter listesinin güncellenmesi, yeni ekipman ekleme, çıkarma ve yer değişiklikleri işlemleri sırasında envanter güncellemelerinin yapılmasını kapsıyor.
Olağanüstü Durum Hizmetleri:

Dış etkenler, doğal afetler, öngörülemeyen teknik aksaklıklar gibi durumlarda şirketlerin veri kaybı yaşamaması için BT hizmetlerinin alternatif platformlar üzerinden devam ettirmesine yönelik hizmetlerdir.Çağlar Olağanüstü Durum (OD) Hizmetleri kapsamında müşterinin kullanmakta olduğu uygulama sistemlerinin işletimi ve yönetimi yapılıyor.

Sağlanan sunucu ile işletim sistemi ve veritabanına yönelik olarak barındırma, geniş alan (WAN) üzerinden veri senkronizasyonu ve bakım / destek hizmetleri veriliyor.

TEYP Yedekleme/Geri Kazanım Yöntemi

Sağlanan yedekleme yazılımı vasıtasıyla yedeklerin alınması, OD merkezlerinde konumlandırılan yedekleme sunucusunda geri kazanımının yapılması ve uygulamanın çalışırlık/verilere erişilebilirlik testlerinin gerçekleştirilmesi hizmetidir.

ARŞİV Transfer Yöntemi

Sistem kurulumu gerçekleştirilerek hat tahsis edilmesini takiben, ana merkezde oluşan Arşiv dosyalarının Olağanüstü Durum Merkezi’ne (ODM) kopyalanmasının yapılmasıdır. Arşiv transfer yöntemi, herhangi bir felaket halinde, veritabanın ODM üzerinden açılarak kullanıcıların bu kaynak üzerinden çalışmasının sağlanması hizmetidir.

Sunucu/Uygulama Bazlı Disk Kopyalama Yöntemi

Ana Merkez ve Olağanüstü Durum Merkezi arasında tercih edilerek kurulan bir yazılım ile disk senkronizasyonunun, istenen değerler çerçevesinde sağlanan bant genişliğinde, tahsis edilecek hat üzerinden kopyalanmasının gerçekleştirilmesi hizmetidir.

Çalışma Ortamı Temini

Müşterinin olağanüstü durumlarda iş sürekliliğini sağlayabilmek için sunulan, kendisinin belirleyeceği BT altyapı olanaklarına sahip çalışma ortamı sağlama hizmetidir.
Salesforce:

Salesforce ile müşterilerinizi kolayca yönetin ve daha fazla satış kapatın…

Yazılım yok! Yükleme yok! Siz sadece işinizi büyütmek gibi önemli şeylere odaklanın. İşinizi Salesforce CRM üzerinden yürüttüğünüzde, emin ellerdesiniz.İşte firmaların Salesforce.com’u seçmesinin nedenlerinin bazıları:

Kolay kullanım

Salesforce CRM’i kullanmak, her gün girdiğiniz web sitelerini kullanmak kadar kolaydır. İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman giriş yapabilir, müşteri verilerini görüntüleyip güncelleyebilir ve takım arkadaşlarınızla çalışabilirsiniz. Hemen başlayın ve işinize ne kadar çok katkı sağladığını hızla görün.

Kolay kurulum

Outlook’tan, Gmail’den veya başka bir kaynaktan verilerinizi aktarın. Aynı anda başlamaya hazırsınız!

Tıklayın ve özelleştirin

Fare kullanabiliyorsanız, iş akışlarını değiştirebilir, yeni alanlar ekleyebilir ve satış süreçleri yaratabilirsiniz. Böylece daha fazla üretkenliğe ve eşsiz otomasyona kolayca kavuşabilirsiniz.

Yazılım derdi yok

Yazılım yüklemek veya yükseltmek zorunda kalmasanız nasıl olur? Bulut tabanlı uygulamalarda yükseltmeler otomatiktir, böylece her zaman en son sürümü kullanırsınız. Dahası, her yükseltmede bütün özel ayarlarınız aynen korunur.

Güvenebileceğiniz güvenlik

Bütün müşteri verileri fiziki güvenlik, veri şifreleme, kullanıcı doğrulama, uygulama güvenliği ve daha fazlası ile korunur. En son çıkan güvenlik duvarı koruması, izinsiz giriş tespit sistemleri ve firmaya özel güvenlik ürünleri ile salesforce.com size sadece birinci sınıf bir güvenlik altyapısının verebileceği rahatlığı sunar.
Sales Cloud:

Sales Cloud, tüm dünyadaki şirketlerin gelir ve müşteri memnuniyetini artırmak için kullandığı Salesforce’un öncü uygulamasıdır.Farklı sektörlerden şirketler, satış takımları arasında koordinasyon, görünürlük ve esneklik sağlamak için Salesforce’dan destek almaktadır. Sales Cloud, herkesin kendisine uygun şekilde görmesi, rapor alması ve planlama yapması için müşterilerin 360 derecelik bir görünümünü oluşturur. Salesforce, ilişkileri ve süreçleri daha etkin bir şekilde yönetme, daha kısa sürede daha çok iş bitirme ve daha çok satış kapama gücünü sağlar.

Sosyal hesaplar ve kişiler

Satış sürecinize sosyal zeka getirin.
Üretkenliğinizi artırmak için doğrudan Salesforce’un içinden Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ve Klout gibi popüler sosyal medya sitelerinden bilgi edinin.

Mobil

Sales Cloud ile hareket halindeyken de bağlı kalın. Nerede olursanız olun, aramaların kaydını tutun, sıcak müşteri adaylarıyla iletişim kurun, fırsatları değerlendirin veya dashboard’ları kontrol edin. Chatter sayesinde tüm bilgiler mobil cihazınıza akarken, takımınızın birlikte çalışması kolaylaşır.

Fırsatlar ve fiyatlandırma

Ekibinizle birlikte üzerinde çalıştığınız fırsatların detaylarına ulaşın: Fırsatın bulunduğu aşama, ürünler, rekabet, fiyatlandırma ve fırsat takımının iletişimine uygulamanız üzerinden ulaşabilir ve Chatter akışları ile gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

E-posta entegrasyonu

Kullanmakta olduğunuz e-posta uygulamaları ile çalışın.
Şirketiniz ister Microsoft Outlook, ister Gmail kullansın, kimsenin çalışma şeklini değiştirmesi gerekmez. Böylece hiçbir üretkenlik kaybı olmaz.

Chatter

Çalışanlarınızın sosyal ağının bilgilerinden yararlanın.
Daha fazla hedefi daha hızlı tamamlamak için gereken kaynaklara erişin. Uzmanlar bulun, rekabet bilgilerine erişin ve nerede olursanız olun süreçlerinizi takip edin.

Tahmin

Tahminleri yakalamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Satır içi düzenleme, görünürlüğü değiştirebilme, çoklu para birimi desteği, size özel tahmin kategorileri ile ekibinizin tahminlerini eksiksiz ve gerçek zamanlı görme imkanını yakalayın.

Analitik

Daha akılcı kararlar alabilmek için gereken içgörüye erişin.
Dashboard’lar bir bakışta işinizin gerçek zamanlı resmini görmenizi sağlar. Herkesin oluşturabileceği gerçek zamanlı raporlar ile daha da derine inin ve satışlar, hizmetler, kişisel uygulamalar, dışarıdan gelen veriler için kurumsal analitik uygulamasını kullananın.

Pazarlama ve müşteri adayları

Kampanyaları müşteri adayı aşamasından satış kapamaya dek optimize edin. Nereye yatırım yapmak gerektiği konusunda daha akılcı kararlar alın ve pazarlama faaliyetlerinizin şirketinizin kârına etkisini ölçümleyin.
Service Cloud:

Service Cloud, firmanızın sunduğu hizmetleri özelleştirilmiş bir destek merkezine dönüştürmenize imkan tanır. Service Cloud ile şirketler müşteri destek operasyonlarının maliyetini hızla azaltıp müşteri memnuniyetini gözle görülür şekilde arttırabilir. Uygulama, self-servis topluluklara, sosyal medyaya ve iletişim merkezlerine erişmenizi sağlayan araçları sunmaktadır. Çağlar, çözümü kurumunuza uygun şekilde özelleştirerek ve size özel hizmet uygulamaları sunarak şirketinizin katma değer yaratmasına yardımcı olur.

Sosyal iletişim merkezi

Daha akılcı çalışın.
Bütün vakalarınızı bütünleşik bir müşteri temsilcisi deneyimi içerisinde tutun; oluşturun ve takip edin, yönlendirin ve eskale edin. Sosyal iletişimi, şirketinizin çağrı merkezinin telefon ve arka ofis uygulamaları ile tam entegre edin. Temsilcileriniz artık daha fazlasını bilecek, daha hızlı ve daha akılcı şekilde çalışacak.

Topluluklar

Müşteri sadakatini artırırken maliyetleri düşürün.
Müşterilerinize, sizle ve diğer müşterilerle iletişimin gücünü sağlayın. Self-servis ile temsilciden-müşteriye servis arasındaki engelleri kaldırın. Topluluklar sayesinde, müşterileriniz aradıklarını tek yerde bulacaklar. Gerektiğinde destek merkezine eskalasyon sayesinde, topluluklar destek hattınızın ilk noktası haline gelir.

Sosyal müşteri hizmetleri

Tüm kanallardan cevap verin.
Sosyal medya kanallarından gelen soru ve yorumların vaka kuyruğunuzun parçası olmasını sağlayın. Bunları tek merkezden yönlendirin, konuşmaları etkisine göre derleyip öncelik sırasına sokun. Daha sonra müşterilerinizin profillerinden edineceğiniz bilgileri kullanarak, daha hızlı bir şekilde daha iyi cevaplar verin.

Mobil

Müşterilere her zaman, her yerde ve istediğiniz cihazdan cevap verin. Dokunmatik destekli Service Cloud ile doğrudan mobil cihazınız üzerinden en kritik vakalarınızı çözme ve ekibinizin performansını izleme şansına sahipsiniz. Müşterileriniz de hareket halindeyken mobil topluluklara kolayca ulaşarak başkalarıyla iletişim kurabilir ve nerede olurlarsa olsunlar cevaplara erişebilirler.

Salesforce Knowledge

Cevapları tüm kanallardan alın.
Nerede olursa olsunlar, doğru cevaplara daha hızlı ulaşın. Google aramalarından sosyal medyaya, iş ortaklarından self servis web sitesi sorgulamalarına kadar her şey iletişim merkezinizi daha da akıllı kılar. Ayrıca doğru insanlara doğru bilgiyi ulaştırmak üzere özelleştirilebilir.

Canlı iletişim

Sorunları daha hızlı çözün.
Live Agent web tabanlı sohbet uygulaması müşterilerinize daha hızlı cevap vermenizi sağlar. Böylece vakalar daha çabuk çözüme kavuşturulur. Service Cloud’a önceden entegre edilmiştir, ayrıca yükleme yapmaya gerek yoktur. Live Agent’ı web sitenize ekleyin ve müşterilerinize anında cevap vermeye başlayın.
SAP Çözümleri:

İş Çözümleri Danışmanınız Çağlar Arlı ile siz de gücünüze güç katın..

Çağlar Arlı, binlerce müşterisine 2000 yılından beri mükemmeliyetçi bakış açısıyla değer katan çözümler sunuyor. Çağlar, alışılmışın dışında bir danışmanlık anlayışı ile müşterilerine üstün bir deneyim yaşatıyor ve Yatırımın Geri Dönüşü yüksek projeler sunuyor. Uygulama danışmanlığının yanısıra süreç danışmanlığı tecrübesi ile SAP projelerini masraf değil, yatırım olarak konumlandırıyor.

Üniversiteler, kamu ve belediyeler, tüketici ürünleri ile bu sektörler için SAP’nin RDS (Rapid Deployment Solution) metodolojisi ile Hızlı Uygulama Çözümleri geliştirip müşterilerine sunuyor. Maliyet ve zaman tasarrufu, tecrübeye dayalı yaklaşım, minimum proje riskleri ile Türkiye’de SAP danışmanlık hizmetlerinde fark yaratıyor. Kendi geliştirdiği ürünleri SAP Store’da yayınlayan Çağlar, Türk Mühendislerin ürünlerini tüm dünyaya sunuyor.

SAP Nedir?

SAP (Systems, Apllications and Products), merkezi Walldorf Almanya’da bulunan ve 130’dan fazla ülkede ofisi olan SAP, dünyanın lider kurumsal iş yazılımları sağlayıcısıdır. SAP ciro bakımından en büyük 4. yazılım firmasıdır ve 4 farklı coğrafik alanda yer alan SAP, şirket yazılım aplikasyonlarını çeşitli firmalara sunmaktadır.

SAP Nasıl Bir Programdır?

SAP, şirketlerin stratejik planlamalarının uygulanması, yüksek sistem performansını oluşturma, hızlı ve etkili karar alma ve önemli iş hedeflerini karşılamaları konularında şirketleri destekleyen iş çözümleri yazılımıdır. SAP’nin çeşitli ürünleri bulunmaktadır. Bunlar,

 • ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)
 • CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
 • SRM (Tedarikçi İlişkileri Yönetimi)
 • SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi)
 • BOBJ (Business Object)
 • Xmıı( Manufacturing Integration and Intelligence)
 • ECC (Enterprise Central Component)

SAP Danışmanı Nedir?

Firmaların mevcut süreçleri ile SAP süreçlerinin eşleşmesinde köprü kuran ve devamında sürecin sağlıklı geçmesine destek veren danışmanlardır. SAP danışmanları FI danışmanı, PP danışmanı, MM danışmanı gibi modül modül ayrılır.

SAP danışmanlarının m0düllerde uzmanlaşması yeterli değildir aynı zamanda ilgili modüllerde uzman olduklarına dair sertifika almaları da gerekir. Ülkemizde sertifikalı SAP Danışmanı bulmanın oldukça zor olduğu günümüzde firmaların bu alanda ciddi pozisyon ihtiyaçları söz konusudur.

Çağlar deneyimi ile SAP full cycle projeler yaparken sertifikalı eğitimler de veriyor.Kurumsal Kaynak Planlama [ERP]:

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), şirketlere rekabetçi pazarda üstünlük sağlamak ve operasyonel süreçlerin verimliliğini ve entegrasyonunu sağlamak amacıyla bir araya getirilmiş, genel olarak finans, insan kaynakları, muhasebe, üretim ve lojistik süreçlerinin tamamının entegre olarak çalışmasını sağlayan çözümlerin genel adıdır.

SAP’nin 1972’den beri on binlerce müşterisinden elde ettiği tecrübelerle ortayan çıkan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümlerini,  Çağlar 2000den bu yana yetkin danışman kadrosu ile farklı sektörlerden müşterilerine sunuyor.

Çağlar, Bilgi Teknolojilerinin her zaman iş faaliyetlerinizi kolaylaştıran, değer katan ve geliştiren yapıda olması gerektiği ilkesiyle, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde anlayarak sizlere özel çözümler sunuyor.

SAP Kurumsal Kaynak Planlama ile kurumunuzda tüm süreçleri entegre tek bir altyapı üzerinden yönetebilir, izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

Gıda, Eğitim ve Kamu alanında birçok ilke imza atan Çağlar, projelerinde uygulama danışmanlığının yanı sıra süreç danışmanlığı da yapıyor.
Destek Hizmetleri [MGSC]:

SLA (Service Level Agreement: Hizmet Seviye Anlaşması) ile önem seviyesi ve çözüm taahhütlere göre taleplere cevap vermektedir. Türkiye’de ilk ve tek olan anlık raporlama uygulamasıyla sunduğu hizmeti raporlamaktadır. Bu raporlara telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan erişebilir, aldığınız hizmeti ölçebilir ve takip edebilirsiniz.

MGSC  SAP Destek Hizmetlerini üç başlık altında toplar:

 • SAP Yardım Masası
 • SAP Değişiklik Yönetimi
 • SAP BASIS Hizmetleri

SAP Yardım Masası ile kullanıcılarının ihtiyacı olan günlük kullanım desteği, sistemde karşılaşılan hata ve problemlerin belirlenen SLA çerçevesinde çözümü MGSC ile sağlanır.

SAP Değişiklik Yönetimi ile SAP sisteminde ihtiyaç duyulan süreç değişiklikleri, ilave implementasyonlar gibi uyarlama ve geliştirme gerektiren değişiklik talepleri yerine getirilir. Temel modüllerin danışmanlığı, yeni nesil ürünlerin danışmanlığı, yazılım danışmanlığı sunulur.

SAP BASIS Hizmetleri ile SAP sisteminin kesintisiz ve yüksek performansla çalışması için SAP uygulamalarına yardımcı olan çeşitli teknik altyapı ve destek hizmetleri verilir.

SAP Destek Hizmetlerinde:

 • 7*24 Destek
 • Aylık Değil Anlık Raporlama
 • SLA Standartları
 • ITIL Tabanlı Hizmet
 • Maliyet Avantajı sunar.

SAP Destek Hizmetleri modellemesi aşağıdaki gibidir.

 • Ziyaret ve Ön Analiz
 • Teklif ve Sözleşme
  • Sabit Bedelli
  • Değişken Bedelli
 • Araçlar
  • ITIL Tabanlı Bildirim Yönetimi
  • Web / R3 Tabanlı Bildirim Yönetimi
  • Çağrı Merkezi ile Mesai Sonrası ve Hafta Sonları Destek
 • Destek Sözleşmesi Çeşitleri
  • Standart Support
  • Enterprise Supportİş Zekası [BI]:

SAP İş Zekası çözümleri somut verilere ve analizlere dayalı, etkili, bilinçli kararlar almanızı sağlar. Farklı seviyelerdeki tüm kullanıcılarınız ihtiyaç duydukları bilgilere BT kaynaklarına ve geliştiricilerine bağlı olmadan erişmek için İş Zekası çözümlerinden yararlanabilir.Çağlar Arlı’nın SAP İş Zekası çözümleri veriyi bilgiye, bilgiyi kararlara dönüştürerek stratejik kararlar almanıza katkı sağlar. Gerçek zamanlı, konsolide edilmiş doğru verileri, özet ve farklı kırılımlarla analiz ederek hızlı ve doğru kararlar alabilirsiniz. Ayrıca geleceğe yönelik planlamalar için simülasyonlar yaparak kararlarda hata payını minimize edebilirsiniz. Lokasyon ve cihaz bağımsız olarak istediğiniz yerde istediğiniz cihazdan (Bilgisayar, tablet, telefon) İş Zekası uygulamalarına erişebilirsiniz.

Çağlar Arlı danışmanlığında işletmenizdeki kullanıcıların tamamı yetki seviyelerine göre kurum çapındaki bilgilere erişebilir ve bunları biçimlendirebilir, analiz edebilir ve paylaşabilir. SAP İş Zekası çözümleri şunlara imkan sağlar.

 • Raporlama: Daha kapsamlı bir anlayış elde etmek için raporlardaki kurumsal verilere erişebilirsiniz.
 • İnteraktif Analiz: Anlık soruları yanıtlamak ve verileri analiz etmek için self servis iş zekası araçlarını kullanabilirsiniz.
 • Gelişmiş Analiz: Geçmiş verilerden eğilimleri belirleyebilir ve potansiyel getirilerini tahmin edebilirsiniz.
 • Gösterge Tabloları ve görsel öğeler: Karmaşık verileri kolayca görsel öğelere dönüştürmek için interaktif modellerden yararlanabilirsiniz.
 • Veri Bulma: İşletmeye ilişkin sorulara anında yanıt bulmak için İnternet hızını iş zekasının sahip olduğu güçle birleştirebilirsiniz.
 • Bilgi Altyapısı: Doğru verilerin, doğru zamanda, doğru kullanıcılara sunulmasını sağlamak için tek bir bilgi altyapısı kullanabilirsiniz.Tedarik Zinciri Yönetimi [SCM]:

 SAP Tedarik Zinciri Yönetimi çözümü ile geleceğin tedarik zincirini tasarlamak ve işletmek için ihtiyaç duyduğunuz bütün özellikleri size sunar. SAP Tedarik Zinciri Yönetimi; finans, bilgi ve madde süreçlerini izleyen, işleme istisnalarını belirleyen özellikler sunan güçlü bir koordinasyon sağlar.SAP Tedarik Zinciri Yönetimi’nin koordinasyon özellikleri düz ve sıralı tedarik zincirlerini, birden çok alana yayılmış, dinamik bir ortam sağlayan uyarlanabilir tedarik zinciri ağlarına dönüştürmenize yardımcı olur. SAP Tedarik Zinciri Yönetimi departmanların, iş birimlerinin ve şirketlerin sorunları kısa sürede tahmin etmelerine, programları ve işlemleri hızlı biçimde ayarlamalarına, genişletilmiş tedarik zincirini daha etkin biçimde yönetmelerine olanak vererek onların stoklarda, planlamada ve programlamada daha fazla görünürlük kazanmalarını sağlar.

SAP Tedarik Zinciri Yönetimi koordinasyondan başka tedarik zinciri planlaması, yürütme ve işbirliğini de kapsar. Mükemmel bir tedarik zinciri çözümü olan bu ürün, tedarik zinciri liderliği alanında otuz yılda edinilmiş etkisi kanıtlanmış yöntemlerle ve sektörde uzmanlıkla güçlendirilmiştir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi [CRM]:

SAP Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), size müşteri ihtiyaçlarını tahmin etmek ve müşterilerinizle uzun süreli, kârlı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duyacağınız kavrayışı ve analizi sunar.SAP CRM çözümleri ile çalışanlarınızı, iş ortaklarınızı, süreçleri ve teknolojiyi bir müşteri etkileşim döngüsü içinde birbirine bağlayabilirsiniz. Böylece aday müşterileri sizinle ilk kez alışveriş yapan alıcılara, sizinle bir kez alışveriş yapmış alıcıları sürekli müşterilere dönüştürebilirsiniz.

Pazarlama, Satış, Hizmet, Analitik, Saha hizmetleri, E-Ticaret, Müşteri Hizmetleri Merkezi Hizmetleri ve Yönetimi ve Kanal Yönetimi faaliyetlerini yönetebilirsiniz.

Pazarlama planlaması, kampanya yönetimi, tele satış, aday müşteri oluşturma ve müşteri segmentasyonu gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri ve işlevleri size sunarak müşteri ilişkilendirme (engagement) döngüsünün her aşamasında yanınızda yer alır.

SAP CRM ayrıca gerçek zamanlı kullanılabilirlik kontrolleri, ilgili kişi yönetimi, faturalama yönetimi, siparişi yerine getirebilme görüntülemesi ve sipariş izlemesine olanak tanır. Bütün bunların yanı sıra SAP CRM ile müşterilerinizle (müşteri etkileşim merkezi, Web temelli müşteri selfservisi özellikleri, hizmet ve şikayet yönetimi, saha hizmeti ve dağıtım, yönetim gibi) tüm kanallar aracılığıyla anlık olarak ilgilenebilirsiniz.
Yüksek Öğrenim Çözümü [HER]:

Zaman ve maliyet açısından çarpıcı oranlarda tasarruf sağlayan çözümümüz ile Akademik Dünyayı E-İş İşlevselliği ile güçlendiriyoruz. Tüm süreçleri tek sistem üzerinden yöneterek verimliliği en üst seviyelere taşıyoruz.

Öğrenci işlerindeki tüm süreçler, muhasebe, insan kaynakları, satın alma gibi birimlerin tümünü tek bir sistemden entegre olarak yönetmenizi sağlıyoruz.

SAP Yüksek Öğrenim Çözümünün Özellikleri:

 • Üniversitelere özgü Türkiye’de ilk SAP Rapid Deployment Solution
 • Hızlı kurulum
 • Modüler, esnek ve entegre sistem yapısı
 • Minimum maliyet
 • Yatırımın geri dönüş hızı
 • Yasal mevzuatlara uygunluk (YÖK vb.)
 • Güçlü danışman kadrosu, sektörel uzmanlık
 • 7*24 Destek (Medyasoft Global Support Center)
 • Güvenilir, kurumsal Yapı, 14 yıllık tecrübe
 • Best practice

Yüksek Öğrenim Çözümü Rapid Deployment Solution ile:

 • Projenin kavramsal tasarım aşamasından %100* zaman ve maliyet tasarruf sağlıyoruz.
  • Hazır kavramsal tasarım
  • Standartlaştırılmış 344 süreç
  • Best practice
 • Projenin gerçekleştirme aşamasından %50* zaman ve maliyet tasarruf sağlıyoruz.
  • Dokümante ve konfigüre edilmiş süreçler
  • Hızlı kurulum
 • Projenin test ve canlı geçişi aşamasından %30* zaman ve maliyet tasarruf sağlıyoruz.
  • Hazır test şablonları
  • Eğitim
  • Canlı geçiş desteğiPost Your Comment Here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir