Portfoyum

Portfoyum

Çeviri Portallarım:

http://www.systran.co.uk/
www.iceberg.com
http://www.rnrceviri.com/
http://www.guzelsozluk.com/

Reel Döviz Kurundaki Değişmelerin İthalat, İhracat Ve Gayri Safi Milli Hasıla Üzerine Etkileri

Çağlar Arlı Osman Peker
Özet:

Döviz kuru bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine göre değeridir. Reel kur ise ülkenin rekabet edebilirliğinin bir göstergesidir. Diğer taraftan, çeşitli iç ve dış şokların etkileri reel kurun uzun dönem değerinden sapmasına neden olur. Özellikle kriz dönemlerinde bu sapmalar ciddi boyutlara ulaşır. Bu çalışmanın amacı, VAR yöntemi yardımıyla Türkiye’de döviz kuru değişkenliğinin fiyatlar üzerindeki geçiş etkisini analiz etmektir. Ampirik kanıtlara göre, döviz kuru şokları fiyatların tahmin hata varyansının %65’ini açıklar. Bu yüzden, döviz kuru değişkenliği ulusal enflasyonun en önemli etkenidir Çalışmada bu konulara Türkiye açısından açıklamalar getirebilmek amacıyla ilk olarak ihracat üzerinde Reel Efektif Döviz Kuru etkileri araştırılmıştır. Daha sonra yapısal değişim analizi yöntemiyle Şubat 2001 döneminde kur sisteminin değişmesiyle, ihracatın bundan nasıl etkilendiği incelenmiştir. Ekonomi politikasını yürütenlerin ve ihracatçı ve ithalatçıların genellikle ilk arzuladıkları, döviz kurlarının değiştirilerek, hadlerin kendi lehlerine düzeltilmesi olmaktadır.
Samuelson-Balassa hipotezine göre uzun dönemde reel döviz kurundaki değişim, ülkelerin ticarete konu olmayan sektörlerinin göreceli fiyat farklarından kaynaklanmaktadır. Ticarete konu olmayan malların göreceli fiyatları da emek verim farklarına dayanarak açıklanabilir. Dolayısıyla reel kurlardaki değişim ülkeler arası verim farkından kaynaklanmaktadır.
Bu çalışmada, reel efektif döviz kuru değişkenliğiyle ticaret dengesi arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri Türkiye’nin 2003:I-2008:IV dönemi verileri kullanılarak araştırılmıştır. Uzun dönemde devalüasyonun ticaret dengesini iyileştireceği yönündeki Marshall-Lerner koşulunun ampirik olarak desteklenmediği bulgusu elde edilmiştir. Reel efektif döviz kuru değişkenliğinin ticaret dengesi üzerindeki kısa dönem etkileri ise anlamlı değildir.

Anahtar Sözcükler: İthalat, İhracat, Türkiye ekonomisi, Enflasyon, Türkiye, ticaret dengesi: marshall-lerner şartı, Reel Döviz kuru, ticari denge, birim kök, yapısal kırılma, nedensellik.

Bilimsel Araştırmalarım:

Gümrük Birliğinin Türkiye ekonomisine etkileri
Türkiye hazır giyim sanayisinden AB’ye ihraç ettiğimiz ürünlerin yıllara göre incelenmesi
AB tekstil sektorunde kotaların kaldırılması ve bunun ekonomik sonuçları
AB öncü Türk sektörlerinin ülke ekonomisine katkılarının arastırılması
AB hayvansal ürünlerin ihracının diğer sektorlere göre dağılımı

Uzay Asansörü:

uzay asansörü anti maddeile yıldızlara yolculuk lazer ışığını yakıt olarak kullanıp gezegenler arası yolculuklütfen benimle irtibata geçin bana sahip çıkın. . Lazer ısığında fotonların itme gücünden ve fotonların rüzgarından yararlanacağız. Anti maddei le yıldızlara yolculukta anti madde pillerini ile anti maddeyi depolayırp sonra süper iletken mıknatıslardan geçirerek itme gücü saglayacağız 5 km ileride gama ışınlarına dönüşecektir. Uzay asansöründe ise yörüngeye bir makara biçiminde araç yerleştireceğiz dünyadan malzeme ve eşya alacağız dahası Uzay araçlarına günes yelkenlerini takıp gezegenler arası yolculuk yapabileceğiz artı birde gezegenlerin yörüngelerindeki çekim gücünden faydalanarak yolculuk yapabiliriz. Birde Manyetik fırlatma rampaları kullanarak uzay araçlarını uzaya çıkarabiliriz.Çünkü mıknatısların zıt kutuplarının itme gücünden faydalanacağız. Uzay aracının gideceği yolda süper iletken elektro mıknatıslar olacak Bunların kuvvetini elektrik vererek arttıracagız uzay aracında ise normal süper iletken mıknatıslar olacak ve hızlıca rampadan uzaya doğru fırlatacağız Birde uranyuma anti proton bombardımanına tutup yeni bir radyoaktif madde elde edebiliriz. Böylece yeni bir silah elde edebiliriz. Bunu aynalı süper iletken mıknatıslar arasında tutup nötron mercekleriyle anti nötron bombardımanına tutup reaksiyona sokabiliriz böylece gama müon hadron ve z bozonlarını elde ederiz.Bu silahın yıkımn gücü nükleeerr silaha göre cok daha güçlü olacaktır.Yani kısaca bir anti madde silahı elde etmiş olacağız. Birde nükleer atıkları proton bombardımanına tutup rutenyum ve teknesyum elde edebiliriz. www.caglararli.spaces.live.com Birde windowsun temeli hala cok zayıftır. Ben güvenlkik açığından faydalanıyorum .İlk öncetampon bellek tasması yaratıyorum windows bunu engellemek için win 7 ve diğer sürümleri adrsleri depi kullanıyor. Yani adresi çağıracağım alanı bilemiyorum bende bunu asmak için kodu adres alanlarına rastgele sacıyorum ve herhangi bir adrestemn çağırıyorum böylece windows u malup etmiş oluyorum firewalla karsı firewalk kullandığım zamanda güvenlik duvarı atlatılır.

Post Your Comment Here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir