Plastik Doğrama

Plastik Doğrama

Plastik Doğrama

Kapalı mekanların ısıtılması ve soğutulmasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, mekanın yapı elemanlarının ısı iletkenlik özelliğidir. Bina içi ısıtma ve soğutma veriminin yükseltilmesi için seçilecek en etkin yollardan biri tercihen “yalıtkan” malzemelere yönelik olmasıdır.  PVC bu malzemelerden biridir. PVC’nin ısı iletkenlik katsayısı 0,13 kcal/mh CO’dir. Aynı tabloda metallerin yüksek düzeyde iletken bir madde olduğu ise çok açık bir şekilde  görülmektedir. PVC doğrama kullanıldığı zaman; pencerelerdeki ısı kaybı, ahşaba göre %33-35, normal alüminyum doğramaya göre ise %25-39 oranında azalamaktadır. Kalorifer tesisatında özellikle radyator dilimi ve grubu azalmakta, kazan küçülmekte, ısınma ve tesisat malzemeleri düşmektedir. Diğer malzemelerin çift camlı maksimum ısı yalıtım değerleri ise tabloda görülmektedir.PVC pencere sisteminde ısıcam kullanıldığında ısı yalıtım değeri 23,5W/mK, olan bu değer çoğu Avrupa ülkesinde kabul edilen standart değerlerin üzerindedir. PVC pencere sisteminde ısı tasarrufu ise %46’dır