Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon

Çelik hafif yapı olmasından dolayı etkisinde kalacağı deprem yüküde, soğurması gereken deprem enerjiside az olur. Çeliğin esnekliği ve büyük oranda şekil değiştirme özelliği yapının depremi hasarsız atlatmasını sağlar, hayat kurtarır.Çelik taşıyıcı sistem fabrikada, endüstriyel ortamda hızlı üretilir ve kısa sürede monte edilir.  Yapım süresinin sağladığı ekonomik kazanç yanında çok daha küçük boyutlu kolon ve kirişler sayesinde kazanılan fazladan alan, aynı yükseklikte daha fazla kat sayısı, binanın uzun ömrü, ve yenilenme kolaylıkları, çelik yapıların ekonomik değerini arttırır.Ne kadar kaldığını bilmediğimiz kısıtlı zamanda istenilen işlerin çoğunun mümkün olduğunca yapılmasını sağlar. Çelik yapı endüstriyel bir üründür. Üretimi kontrol altındadır. Yapının tüm elemanları kullanımdayken bile kontrole açıktır.